בטיחות ואישורים

קיבלנו על עצמנו לעמוד בתקני הבטיחות הנדרשים על ידי משרד החינוך ומשרד הבריאות בכל אחד מהגנים שלנו. אנחנו מקפידים על ארגון סביבה פיזית בטוחה, הקניית מיומנויות וידע לצוות המקצועי והילדים ופועלים באופן שוטף למניעת ותיקון ליקויים העלולים להימצא בגן.
בתחילת שנה"ל בגן נערך תרגול הצוות והילדים בנוגע לתרחישי חירום (כגון כניסה למרחב מוגן), והצוותים בעלי תעודת מגיש עזרה ראשונה ועוברים ריענון נהלים במהלך השנה.

מטף כיבוי אש

אישור משרד החינוך

קורס החייאה

לחצן מצוקה

אישור תברואה

הסמכה לצוות

כניסה מאובטחת

תיק עזרה ראשונה

ביטוח

התנהלות בטוחה

אישור כיסוי אש

אישור בטיחות

מצלמה במעגל סגור

גננות מוסמכות