מעגל עבודה

מעגל העבודה משתלב בכל קבוצה בשעות הבוקר. זהו זמן איכות של למידה עצמאית וריכוז בו כל ילד בוחר את הפעילות המועדפת עליו.
התרגילים והמשחקים השונים מכווני מטרה ומפתחים מיומנויות שונות ומגוונות.
בזמן מעגל העבודה הצוות מלווה את הילדים בבחירתם- מכוון ומתווך, מדגים, צופה ומתבונן בהתרחשות ולומד את נטיית ליבו של כל ילד, שם לב לשלבי ההתקדמות, ובוחן את רמת העניין בתרגילים השונים בכדי לוודא שהם מתאימים, מעניינים ובהתאם לכך מסדר ומחדש עבור הילדים את מעגל העבודה.